ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
& ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητο κομμάτι για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά. Σκοπός της είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου, η αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η μελέτη ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει επιμέρους μελέτες θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού και είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία.

Στην εταιρεία μας απασχολείται ομάδα καταρτισμένων ενεργειακών επιθεωρητών που αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, την υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων νέων και υφιστάμενων κτιρίων και είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει σε θέματα ενεργειακών παρεμβάσεων με στόχο τον βέλτιστο και αποδοτικότερο ενεργειακό σχεδιασμό του κτιρίου σας.

ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική κατά την πώληση ή ενοικίαση ενός ακινήτου, καθώς και μετά το πέρας της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου. Στόχος του ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) είναι η ενεργειακή "σήμανση" των κτιρίων καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ενεργειακή κατάσταση και την αποδοτικότητα ενός κτιρίου.

Μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ο ιδιοκτήτης δύναται να έχει άμεση εικόνα της κατάστασης του ακινήτου του και να γνωρίζει το ετήσιο λειτουργικό κόστος που απαιτεί.

Ειδικά εκπαιδευμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές της εταιρίας μας αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, η οποία περιλαμβάνει την αυτοψία στο χώρο του ακινήτου, τον έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης που διαθέτει, τη λήψη φωτογραφιών εσωτερικά και εξωτερικά του ακινήτου και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης η ομάδα των ενεργειακών επιθεωρητών παρέχει συμβουλές για αποτελεσματικές ενεργειακές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας του ακινήτου καθώς και τη μείωση των δαπανών για τη συντήρησή του.