ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ &
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων, αλλά και ειδικών κτιρίων, τον αντισεισμικό τους σχεδιασμό, και την μελέτη και υλοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μηχανικού για οικονομικότερες, φιλικότερες προς το περιβάλλον, και πιο άρτιες αισθητικά και λειτουργικά λύσεις.

Ομάδα καταρτισμένων ενεργειακών επιθεωρητών σχεδιάζει την ενεργειακή αναβάθμιση νέων και υφιστάμενων κτιρίων, και σας συμβουλεύει για τον οικονομικότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό σχεδιασμό του κτιρίου σας.

Εκδίδουμε δελτία πολεοδομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτων, ποιοτικού ελέγχου οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υποστηρίζουμε την λειτουργική αδειοδότηση επιχειρήσεων.