ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσα από μια διαδραστική διαδικασία μελέτης και συζήτησης των μελετητών του έργου και του πελάτη. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί λειτουργούν μαζί από την αρχή του έργου παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Δουλεύουμε κάθε μέρα για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας αλλά και να τις αναπροσαρμόζουμε στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας με απώτερο στόχο ολοένα οικονομικότερες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και πιο άρτιες αισθητικά και λειτουργικά λύσεις. Η ισχύς μας προέρχεται από την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες στις προτάσεις μας και από την εμπιστοσύνη των δυνατοτήτων των μελών της ομάδας μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εταιρεία DAIDALOS ιδρύθηκε από τον Φουντόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, και τον Σταυρόπουλο Κωνσταντίνο, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως επιστέγασμα της επιτυχημένης συνεργασίας των ατομικών τους γραφείων στην μελέτη και επίβλεψη έργων στην πόλη της Πάτρας. Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πελάτη μέσω συνεργιών με άτομα εξειδικευμένα, επιστημονικά καταρτισμένα, και ίδιων αντιλήψεων οδήγησε στην σημερινή δυναμική δομή του γραφείου.

2008

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Τα ατομικά γραφεία των ιδρυτών συμπράττουν για πρώτη φορά.

2009

ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το σχήμα ενισχύεται με τη σύμπραξη του πολιτικού μηχανικού Γκιούσα Κωνσταντίνου και της αρχιτέκτονα μηχανικού Βαγιώτα Σοφίας.

2010

ΚΟΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το σχήμα δραστηριοποιείται για πρώτη φορά κάτω από κοινή επωνυμία.

2011

ΙΔΡΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιδρύεται στην Πάτρα η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο DAIDALOS Ο.Ε. και κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών.

2013

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και επεκτείνει τους γραφειακούς της χώρους.

2017

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ιδρύεται η κατασκευαστική εταιρεία DAIDALOS INNOVATION & CONSTRUCTION P.C. με έδρα την Πάτρα και στόχο την εκτέλεση κτιριακών έργων ιδιωτικού χαρακτήρα. Διαχειριστής και Υπεύθυνος Έργων αναλαμβάνει ο πολιτικός μηχανικός Κατωπόδης Ιωάννης

2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. ανοίγει παράρτημα στην Αθήνα.

2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ολοκληρώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση των γραφειακών χώρων της εταιρείας στην Πάτρα σε ενεργειακή κλάση Α.

2019

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχοντας ενισχύσει σημαντικά το δυναμικό μας σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα ανάπτυξης.